สวนสาธารณะดอนปู่ตา สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองม่วงสามสิบ - ศาลดอนปู่ตา

สวนสาธารณะดอนปู่ตา สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองม่วงสามสิบ - ศาลดอนปู่ตา

1 ก.ค. 2020 09:00:00 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ ทต. ม่วงสามสิบ 639

สวนสาธารณะดอนปู่ตา สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองม่วงสามสิบ - ศาลดอนปู่ตา สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เป็นที่สักการะบูชาของลูกหลานชาวม่วงสามสิบ และผู้ที่เดินทางมากราบไหว้ขอพร ซึ่งชาวม่วงสามสิบได้จัดตั้งศาลพ่อปู่-แม่ย่า และปั้นรูปเหมือนเพื่อให้ลูกหลานและนักท่องเที่ยวกราบไหว้มาจนถึงทุกวันนี้ - ใบเสมาเก่าแก่ ใบเสมาบริเวณสวนสาธารณะดอนปู่ตา ทำจากหินทรายและหินศิลาแลง พบในเขตเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ใช้เป็นสิ่งกำหนดเขตสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อในพุทธศาสนาที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะทวาราวดี มีอายุราว พุทธศตวรรษที่ 13-15 (ประมาณ 1,000 - 1,300 ปีมาแล้ว)

TOP