สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

หน่วยรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทาน บริการตรวจคัดกรองโควิด 19

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทาน ร่วมกับ เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ และเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอม่วงสามสิบ บริการตรวจคัดกรองโควิด 19 เบื้องต้น ให้กับประชาชนชาวม่วงสามสิบ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ โดยตรวจด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) และตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ตามนโยบาย Early detection “ตรวจให้มาก ตรวจให้ไว...

[ 12-10-2564 ] Hits:4

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมสร้างรายได้

วันที่ 22-23 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ โดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมสร้างรายได้ โดยน้อง ๆ นักเรียนจากโรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) เข้าร่วมฝึกอบรม ณ ศาลาอเนกประสงค์ดอนปู่ตา

[ 22-09-2564 ] Hits:23

ขอเชิญชวนผู้พิการ เข้าร่วมฝึกอาชีพฟรี เพื่อสร้างศักยภาพ สานต่องาน อาชีพเพื่อคนพิการ

ขอเชิญชวนผู้พิการ เข้าร่วมฝึกอาชีพ ฟรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สนใจสมัครฝึกอาชีพ คลิก มีหลักสูตรให้เลือกหลากหลาย เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับคนพิการ ในทุกกลุ่มเป้าหมาย

[ 21-09-2564 ] Hits:27

โครงการเสริมสร้างความอบอุ่นและความสัมพันธ์สมาชิกในครอบครัว

วันที่ 21 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการเสริมสร้างความอบอุ่นและความสัมพันธ์สมาชิกในครอบครัว ณ ศาลาอเนกประสงค์ดอนปู่ตา

[ 20-09-2564 ] Hits:18

 1. จัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. งานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ