พระบรมพุทโธ พระศักดิ์สิทธิ์ประจำอำเภอม่วงสามสิบ

พระบรมพุทโธ พระศักดิ์สิทธิ์ประจำอำเภอม่วงสามสิบ

14 ก.ย. 2022 16:01:22 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ ทต. ม่วงสามสิบ 382

บ หมายถึง  บ้านและวัด
ร หมายถึง  ราชการ
ม  หมายถึง  มหากษัตริย์

พระบรมพุทโธ  หมายถึง  พระพุทธรูปที่จัดสร้างขึ้น โดย ประชาชน และคณะสงฆ์ ร่วมกับส่วนราชการ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 เนื่องในมหามงคลวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554  
เพื่อเป็นศูนย์รวมใจชาวอำเภอม่วงสามสิบ

ตั้งอยู่ ด้านข้างที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ (ถนนสายวัฒนธรรม)

TOP