รายงานขอซื้อจ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-7448 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานขอซื้อจ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-7448 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ธ.ค. 2022 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต. ม่วงสามสิบ 196

TOP