กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีหน่วยงาน กศน.ม่วงสามสิบ, โรงพยาบาลม่วงสามสิบ, เกษตรอำเภอม่วงสามสิบ, สถานีตำรวจภูธรม่วงสามสิบ, มูลนิธิจีตัมเกาะอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมจัดซุ้มกิจกรรมให้ความรู้ แจกขนมของรางวัล มอบความสนุกสนานให้กับน้อง ๆ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีหน่วยงาน กศน.ม่วงสามสิบ, โรงพยาบาลม่วงสามสิบ, เกษตรอำเภอม่วงสามสิบ, สถานีตำรวจภูธรม่วงสามสิบ, มูลนิธิจีตัมเกาะอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมจัดซุ้มกิจกรรมให้ความรู้ แจกขนมของรางวัล มอบความสนุกสนานให้กับน้อง ๆ

14 ม.ค. 2023 13:25:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 42

วันที่ 14 มกราคม 2566 นายวัชระ รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีหน่วยงาน กศน.ม่วงสามสิบ, โรงพยาบาลม่วงสามสิบ, เกษตรอำเภอม่วงสามสิบ, สถานีตำรวจภูธรม่วงสามสิบ, มูลนิธิจีตัมเกาะอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมจัดซุ้มกิจกรรมให้ความรู้ แจกขนมของรางวัล มอบความสนุกสนานให้กับน้อง ๆ และน้อง ๆ  จากหมู่ 1 5 10 12, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงสามสิบสังกัดเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ, โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา), โรงเรียนเบญจธัญพิทยา, โรงเรียนพิมพ์ประภาสงเคราะห์ ร่วมแสดงกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สวนสาธารณะดอนปู่ตา

TOP