กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ หน้าเสาธง ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ หน้าเสาธง ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ

1 พ.ย. 2022 09:16:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 28

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายวัชระ  รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ , นายนิพนธ์  ถิระโคตร รองนายกฯ, นายหลักทรัพย์ แสงบุญ รองนายกฯ, คณะผู้บริหาร, จ่าเอกปีย์ธนา พนาดร รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล, นางไอ่รดา  ดีเลิศ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, ส.ต.อ.หญิงยุพารัตน์ มงคลการ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ, ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลฯ กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ หน้าเสาธง ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ

TOP