พิธีน้อมรำลึกถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565

พิธีน้อมรำลึกถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565

23 ต.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 34

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายนิพนธ์ ถิระโคตร รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ, จ่าเอกปีย์ธนา พนาดร รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ, นางไอ่รดา ดีเลิศ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล,  ข้าราชการ, พนักงานเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ จิตอาสาพระราชทาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมพิธีน้อมรำลึกถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565 โดยนายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ

TOP