ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอม่วงสามสิบ ประจำปี 2566 โดยมีการแสดง “ฟ้อนรำ 231 ปี อุบลราชธานี”

ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอม่วงสามสิบ ประจำปี 2566 โดยมีการแสดง “ฟ้อนรำ 231 ปี อุบลราชธานี”

4 ส.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 110

วันที่ 4 สิงหาคม  2566 นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอม่วงสามสิบ, นายวัชระ รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ, หัวหน้าส่วนราชการ, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ,  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล, ข้าราชการ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ม่วงสามสิบ, ชมรมลูกเสือชาวบ้าน, ชมรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ, กำนันผู้ใหญ่บ้าน, และประชาชนชาวอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอม่วงสามสิบ ประจำปี 2566 โดยมีการแสดง “ฟ้อนรำ 231 ปี อุบลราชธานี” จากโรงเรียนม่วงสามสิบ อัมพวันวิทยา เดินขบวนจากหน้าที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบไปยังวัดม่วงสามสิบ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

TOP