ลงพื้นที่ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ โดยดำเนินการภายใต้โครงการ 5 ส.

ลงพื้นที่ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ โดยดำเนินการภายใต้โครงการ 5 ส.

31 ต.ค. 2022 14:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 34

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายวัชระ  รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ , รองนิพนธ์  ถิระโคตร รองนายกฯ, รองหลักทรัพย์ แสงบุญ รองนายกฯ, นายสมพงษ์ รักพันธ์ เลขานุการนายกฯ พร้อมทีมงานผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล, จ่าเอกปีย์ธนา พนาดร รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล, นางไอ่รดา  ดีเลิศ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, ส.ต.อ.หญิงยุพารัตน์ มงคลการ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ, และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ลงพื้นที่ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ โดยดำเนินการภายใต้โครงการ 5 ส.

TOP