เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ และโรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา) เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566

เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ และโรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา) เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566

28 มิ.ย. 2023 15:29:09 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 97

TOP