โครงการ “ที่ว่างสร้างอาหาร ปลูกผักสวนครัว”

โครงการ “ที่ว่างสร้างอาหาร ปลูกผักสวนครัว”

21 เม.ย. 2022 16:40:08 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 134

วันที่ 21 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ เก็บเกี่ยวผลผลิตจากการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ในโครงการ “ที่ว่างสร้างอาหาร ปลูกผักสวนครัว” บริเวณสวนผัก (ที่ทำการประปาหมู่ 5) โดยมีผักปลอดสารพิษ  อาทิ  สะระแหน่  ผักบุ้ง  ดอกแค  กะเพรา  ยี่หร่า  ผักชี พร้อมให้เก็บเกี่ยว

TOP