ข่าวประชาสัมพันธ์ ลดก๊าซเรือนกระจก
4 ก.ค. 2023 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทต. ม่วงสามสิบ 139
หัวข้อ : เราช่วยลดก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจำวันได้อย่างไร  ข้อความ : เราทุกคนล้วนมีส่วนในการเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซเรือนกระจกแต่เราสามารถลดมัดและสร้างการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้โลกใบนี้ดีขึ้นได้...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ลดก๊าซเรือนกระจก
29 มิ.ย. 2023 10:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทต. ม่วงสามสิบ 142
หัวข้อ : เราช่วยลดก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจำวันได้อย่างไร  ข้อความ : เราทุกคนล้วนมีส่วนในการเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซเรือนกระจกแต่เราสามารถลดมัดและสร้างการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้โลกใบนี้ดีขึ้นได้...
ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
26 มิ.ย. 2023 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทต. ม่วงสามสิบ 125
วันที่ 26 มิ.ย เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ติดป้ายประกาศ เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 
สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
16 มิ.ย. 2023 14:59:34 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทต. ม่วงสามสิบ 153
(1) กระบวนการคัดกรอง   (2) การสร้างภูมิคุ้มกันในครอบครัว   (3) แรงบันดาลใจในการเลิกยาเสพติด