ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 11 เขต ของจังหวัดอุบลราชธานี
9 ก.พ. 2023 14:21:13 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทต. ม่วงสามสิบ 208
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 11 เขต ของจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3 รูปแบบ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเ...